Tarieven

Tarieven 2012

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe prestatielijst tandheelkunde met 180 codes (voorheen 450). De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze lijst in opdracht van de overheid vastgesteld. Deze lijst zorgt voor meer eenvoud. De nota van de tandarts is makkelijker leesbaar omdat er minder codes zijn. zo is er bijvoorbeeld geen afzonderlijke code meer voor de hechttechniek of voor anesthesie (verdoving). Dit zit nu bij de vullingprijs in.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Voor het niet nakomen of te laat annuleren (minimaal 24 uur van te voren) van afspraken bereken we € 25,- per 10 minuten.