Tarieven

Tarieven 2012

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe prestatielijst tandheelkunde met 180 codes (voorheen 450). De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze lijst in opdracht van de overheid vastgesteld. Deze lijst zorgt voor meer eenvoud. De nota van de tandarts is makkelijker leesbaar omdat er minder codes zijn. zo is er bijvoorbeeld geen afzonderlijke code meer voor de hechttechniek of voor anesthesie (verdoving). Dit zit nu bij de vullingprijs in.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Voor het niet nakomen of te laat annuleren (minimaal 24 uur van te voren) van afspraken bereken we € 25,- per 10 minuten.